Bendrosios nuostatos

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Pardavėjo fizinio asmens Gytauto Grigaravičiaus, veikiančio pagal individualios veiklos pažymą Nr. 1158118, vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus Jums lankantis ar įsigyjant prekes interneto svetainėje www.kojinestau.lt (toliau – Interneto svetainė), Facebook paskyroje „ kojinestau“, Instagram paskyroje „kojinestau “ ar kitaip bendradarbiaujant.
 2. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis.
 3. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ. Savo veiklos metu vadovaujamės aukščiau minėtuose įstatymuose įtvirtintais duomenų tvarkymo principais.
 4. Jeigu esate jaunesnis nei 14 metų asmuo, galite su mumis susisiekti ir naudotis mūsų paslaugomis, bet negalite perduoti mums savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslams (pvz., prenumeruoti naujienlaiškių), jeigu tam neturite savo tėvų ar kitų teisėtų globėjų sutikimo.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 1. Ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams. Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti dalyje „Duomenų gavėjai“, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai privalome atskleisti duomenis.
 2. Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje, mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.
 3. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Elektroninės prekybos vykdymas

 1. Siekdami suteikti Jums galimybę apsipirkti Interneto svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje, mes šios paslaugos teikimo tikslu tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, telefono numeris, el. pašto adresas, siuntos pristatymo adresas, esant poreikiui, papildoma Jūsų laisva forma pateikta pristatymui reikalinga informacija.
 2. Prekių pristatymui mes pasitelkiame įvairias siuntų pristatymo paslaugas teikiančias įmones, kurioms atitinkamai šiuo tikslu mes perduodame Jūsų asmens duomenis.

Tiesioginė rinkodara 

 1. Pageidaujame savo klientams el. paštu siųsti informaciją apie mūsų parduodamas prekes, teikiamas paslaugas ir jų pasikeitimus, taip pat naujienlaiškius, kuriuose teiktume informaciją apie akcijas, nuolaidas ir pan. kaip tai numato LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnis ir BDAR 6 straipsnio 1 (a) punktas. Duoti savo sutikimą galite apmokėjimo už įsigytas prekes metu pažymėję sutikimą dėl naujienlaiškių prenumeratos. Atsisakyti kontaktinio duomenų naudojimo ar atšaukti duotą sutikimą dėl naujienlaiškių siuntimo galite bet kuriuo metu susisiekę su mumis el. paštu info@kojinestau.lt
 2. Savo klientams, jiems neprieštaraujant, mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu: vardas, pavardė ir el. pašto adresas.
 3. Duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslais, mes neteikiame tretiesiems asmenims.
 4. Jums davus savo faktinį sutikimą (nusprendus parašyti viešą atsiliepimą ar komentarą mūsų socialinio tinklo paskyroje), mes perkeliame mūsų Facebook paskyroje Jūsų parašytus atsiliepimus ir kitus viešus komentarus apie mūsų paslaugas bei veiką į Interneto svetainę (repost funkcija).

Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

 1. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. www.kojinestau.lt  internetinėje svetainėje užtikrina saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp vartotojo naršyklės ir www.kojinestau.lt serverio, yra šifruojama. Sertifikato detales rasite https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html#hostname=kojinestau.lt

Duomenų gavėjai

 1. Jūsų asmens duomenis perduodame tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik siekdami kokybiškai vykdyti savo paslaugas bei tinkamai įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus. Be aukščiau išvardintų duomenų gavėjų, Jūsų duomenys taip pat gali būti perduodami: kurjerių tarnyboms, mūsų partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, elektroninių ryšių, skaitmeninės rinkodaros, audito, teisines ir kitas paslaugas; Paysera (mūsų partneriams, teikiantiems elektroninių atsiskaitymų bei mokėjimo paslaugas, su jų duomenų apsaugos politika susipažinti galite čia); valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms; Google (Google Analytics paslauga, duomenys perduodami į JAV, saugomi pagal „Privacy Shield“ programą, apie kurią plačiau pasiskaityti galite čia); Facebook, Inc. (duomenys perduodami į JAV, saugomi pagal „Privacy Shield“ programą, apie kurią plačiau pasiskaityti galite čia).
 2. Visiems šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

Jūsų teisės

Kaip duomenų subjektas, kurio duomenis mes tvarkomi savo veikloje, Jūs turite šias teises: 

 1. pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 2. pateikti mums prašymą ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 3. prašyti ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai; 
 4. pateikti mums prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 
 5. pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma; 
 6. nesutikti arba atšaukti prieš tai duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
 7. pareikšti nesutikimą dėl asmens duomenų naudojimo, kai tai daroma vadovaujantis mūsų ar trečiųjų asmenų teisėtais interesais;
 8. jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai (žr. www.ada.lt).

Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu info@kojinestau.lt

Informacija apie naudojamus slapukus

Mūsų Interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko kategorijaSlapukų  pavadinimasSlapuko tikslasSlapuko saugojimo terminas
Būtini  slapukai cookielawinfo-checkbox-non-necessary   cookielawinfo-checkbox-necessarySlapukas, skirtas įsiminti, kuriuos slapukus pasirinkote7 dienos   Iki sesijos pabaigos
Statistikos slapukaiGoogle Analytics slapukai _ga _gid _gat„Google Analytics“ slapukai naudojami išskirtinai tam, kad galėtume įvertinti Jūsų naudojimosi svetaine įpročius. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.   Daugiau informacijos apie šiuos slapukus: http://www.google.com/policies/privacy/partners/    Jeigu norite išjungti šiuos slapukus, apsilankykite šiame puslapyje  7 dienos 24 valandos Iki sesijos pabaigos
Rinkodaros slapukaiGoogle rinkodaros slapukaiGoogle naudojami slapukai skirti registruoti vartotojo veiksmus po reklamos peržiūros arba paspaudimo su tikslu įvertinti efektyvumą ir pateikti atitinkamas reklamas. Atsižvelgiant į jūsų ankstesnius apsilankymus šioje svetainėje, jums gali būti rodomos tikslinės reklamos. Pvz., skelbimai apie temą, kuria jūs domėjotės naršydami mūsų svetainėje, jums gali būti rodomi toliau naršant internete. Be to, šis slapukas taip pat matuoja naudotojui pateiktų skelbimų konversijų rodiklį.   Daugiau informacijos apie šį slapuką: http://www.google.com/policies/privacy/partners/    Jeigu norite išjungti šį slapuką, apsilankykite šiame puslapyjeIki sesijos pabaigos
Facebook rinkodaros slapukas _fbpFacebook reklaminis slapukas, kuris leidžia rodyti reklamas svetainės lankytojams pagal tai, kuriuose puslapiuose jie lankėsi ir kokius produktus pirko.   Daugiau informacijos apie Facebook slapukus: https://www.facebook.com/policies/cookies/    Jeigu norite išjungti šį slapuką, apsilankykite šiame puslapyje365 dienos

Mūsų svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Baigiamosios nuostatos

 1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 3. Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais. 

Kontaktai

Jei turite klausimų, prašymų, nusiskundimų, pastebėjimų? Visas savo užklausas duomenų apsaugos klausimais siųskite el. paštu: info@kojinestau.lt